Blog

Blog

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THÔNG THƯỜNG CÓ CHỨA DẤU HIỆU CHỈ NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ

Ngày đăng: 13/07/2021 11:01 AM
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn...

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG SÁNG CHẾ “THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ - ĐẶNG HOÀNG SƠN"

Ngày đăng: 29/04/2021 03:44 PM
"Thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ" được anh...

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU "POWER ECO TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG" BỊ TỪ CHỐI THEO ĐIỀU 74.2H LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày đăng: 09/04/2021 04:31 PM
Ngày 28/09/2020, Cục SHTT đã ban hành Thông báo dự định từ chối...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM

Ngày đăng: 31/03/2021 11:58 AM
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người, các doanh...

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU “MỀM, TIỆM MỀM, HÌNH”

Ngày đăng: 15/03/2021 09:47 AM
Bằng các lập luận thuyết phục của công ty Á Đông ngày 26/02/2021...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM TÚI XÁCH

Ngày đăng: 10/03/2021 04:15 PM
Thời trang luôn mặt hàng thiết yếu của con người, từ xa xưa chúng...

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2021/NĐ-CP

Ngày đăng: 05/03/2021 11:17 AM
Nhiều năm qua, xâm phạm sở hữu công nghiệp đã và đang trở thành...

THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KHI THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 2021

Ngày đăng: 02/03/2021 11:56 AM
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành...

Scan and Check - Phần mềm quét mã vạch chính thống

Ngày đăng: 16/12/2020 02:20 PM
Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1) là một tổ chức tiêu chuẩn...